Αποτελόυμε μια ομάδα ανθρώπων με γνώσεις, ιδέες και επαγγελματική εμπειρία η οποία μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες σας.

Η Meganet είναι μια Ελληνική επιχείρηση, όπου δημιουργήθηκε το 2016 από τον Αλέξανδρο Καραναστάση, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του προγράμματος.

TOP