Μπερμπέρη Βασιλική – Fast Food (Καντίνα)

/ / Erp, Εστίαση