Η MEGANET αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με γνώσεις, ιδέες και επαγγελματική εμπειρία η οποία μας βοηθάει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες σας. Η Meganet είναι μια δυναμική εταιρεία στην οποία εργάζονται στελέχη με κύριο μέλημα την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών. Εφαρμόζει νέες τεχνολογίες, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πελατών. 

Σκοπός μας είναι η διευκόλυνση της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων.

Η Meganet είναι μια Ελληνική επιχείρηση, όπου δημιουργήθηκε το 2016 από τον Αλέξανδρο Καραναστάση, ο οποίος είναι και ο δημιουργός του προγράμματος.

TOP